Värdering

Vi utför marknads, avkastnings eller intrångsvärdering och i huvudsak av skog och lantbruk. I och med vårt samarbete med andra konsulter kan vi även erbjuda värdering av privatbostäder och kommersiella fastigheter.

  

Skogsskadebesiktningar

Av skador uppkomna av insekter, storm, brand eller annan påverkan.

 

Skogsbruksplaner

Som är anpassade efter enkel– dubbelcertifiering eller bara en skötselplan.

 

Rådgivning

Som Skogsmästare och skogsägare finns kunnande och erfarenhet för att bidra med goda skogliga råd.

 

Förvaltning

Om du inte har tiden eller intresset för att sköta din skogsfastighet kan vi sköta planering och kontakt med olika skogsbolag/myndigheter för att få rätt åtgärder utförda i tid och på det viset öka tillväxten på fastigheten.

 

Förhandling

Förhandlingshjälp för träffande av avtal.

 

Skogsnytta.se © 2011