Ett medelstort konsultföretag med framförallt lantmätare som sysslar med förhandling, strategi & projektledning, juridik, ekonomi och teknik & miljö.

 

www.fto.se

 

 

 

En mindre fastighetskonsult som sysslar med förhandling och värdering av jord- och skogsfastigheter.

 

 

 

Skogsnytta.se © 2011