Välkommen!


Skogsnytta fastighetskonsult AB är ett mindre företag som bedriver verksamhet främst inom områdena skogsförvaltning, fastighetsvärdering,  markförhandling och skoglig planering.


Jag som driver företaget heter

Tomas Lindqvist och är utbildad Skogsmästare och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderareSkogen

som

grund

Varför oss

Med lång erfarenhet inom skog och det fastighetsrättsliga området har vi ett stort kunnande som i sin tur gör att vi levererar en produkt/tjänst med hög kvalite.

Certifiering

Företaget är certifierat av EC Skog. Certifierings nr 5092.

För PEFC-certifierade skogsägare och avverkningsorganisationer är det ett certifieringskrav att använda sig av certifierade entreprenörer för utförande av skogliga tjänster.