Hur vi lyckas

För att bli konkurenskraftigt som mindre företag samarbetar vi med andra konsultfirmor inom samma bransch. Detta för att på så sätt bli mindre sårbara och mer flexibla mot kund samt att vi breddar vårt utbud och få ett bra kunskapsutbyte.

Samarbetspartners