Tjänster

Fastighetsvärdering

Som auktoriserad fastighetsvärderare utför vi värderingar av samtliga fastighetstyper. Största delen av dessa uppdrag utgörs av intrångsvärdering i samband med reservatsbildning, vägar eller ledningar. Vi gör även marknadsväreringar.

Skogsförvaltning

Vi utför skogsförvaltning där kunden får besluta om vilka delar de vill ha hjälp med! Förnärvarande förvaltar företaget ca 2300 ha produktiv skogsmark som är dubbelcertifierad.

Skogsbruksplaner

Vi upprättar olika former av skogsbruksplaner.

Företaget är certifierat av EC Skog, vilket är ett krav om man skall kunna producera gröna skogsbuksplaner åt certifierade fastigheter.

Markförhandling

Vi arbetar blandannat med markförhandling vid inlösen och intrång av mark vid byggande av väg, järnväg och ledningar.